Bilimsel Program

VİDEO SUNUM GALERİSİ
İLERİ VENÖZ YETERLİK KURSU
Oturum Başkanları: Nevzat Erdil, Özgür Dağ
Ultrason
Suat Doğancı
Kompresyon
Erdal Aslım
Sıvı Skleroterapi
Aybanu Tuygun
Köpük Skleroterapi
Fatih Öztürk
Nontermal Ablasyon
Atilla Saraç
Tartışma
*Her konuşma için ayrılan süre 8 dakika olup tartışma 20 dakikadır.
PERFÜZYON OTURUMU-1
Oturum Başkanları: Mehmet Hadi Çağlayan, Seralp Güner
Ameliyat Öncesi Hasta Hazırlığında Dikkat Edilmesi Gereken Parametreler
Ersan Kaan Örkeli
İdeal Kalp Akciğer Makineleri Nasıl Olmalı?
Tarık Demir
E-CPR için Cihaz Seçenekleri Nelerdir?
Fatih Şahin
Perfüzyon Meslek Kalite Standartları
Eren Özcanlı
Tartışma
*Her konuşma için ayrılan süre 10 dakika olup tartışma 20 dakikadır.
PERFÜZYON OTURUMU-3
Oturum Başkanları: Tahsin Keçeligil, Doğanay Önal, Semih Ufuk Tezeren
Malpraktis, Mesleki Sorumluluklarım Nelerdir?
Muhammed Ali Mansuroğlu
"PerfusionTurk" Cep Telefonu Uygulaması: Nasıl Çalışır? Ne İşe Yarar?
Fehmi Bors
Uzun Süreli Kardiyopleji Solüsyonlar
Ali Şampiyon
Kan Koruma Stratejileri ve Önerileri
Vedat Özel
Aort Cerrahisinde Serebral Koruma Yöntemleri
Erkan Körükmez
Tartışma
*Her konuşma için ayrılan süre 8 dakika olup tartışma 20 dakikadır.
HEMŞİRELİK OTURUMU-3
PANEL III: KALP NAKLİ
Oturum Başkanları: Gülver Hacıoğlu
Panelistler:Yeşim Aslan, Gülseven Kaya
Kalp Nakil Ekibi ve Hemşirenin Rolü
Merve Karanis
Nakile Köprü Cihazlar ve Hemşirelik Bakımı
Tülay Akın
KVC YBÜ’ de Kalp Transplantasyonu Sonrası Hemşirelik Bakımı
Kıymet Kaplan Yücel
Nakil Öncesi ve Sonrası: Hasta, Hasta Yakını İletişimi
Gamze Ataman Yıldız
Tartışma
*Her konuşma için ayrılan süre 8 dakika olup tartışma 20 dakikadır.
VİDEO SUNUM GALERİSİ
RENAL YETMEZLİKTE DAMAR ERİŞİMİ
Oturum Başkanları: Zerrin Pulathan, Bekir İnan, Alp Dolgun
Hastanın AV Fistül Şansı Kalmadı: Tünelli Kateter mi? Greft mi?
Mehmet Erin Tüysüz
Erken Kullanım Greftleri Bize Ne Kazandırır?
Emre Doğan
Brakio-Bazilik AV Fistüllerde Ne Yapalım: Sadece Anastomoz? Transpozisyon? Yüzeyelleştirme?
Mehmet Yılmaz
Arteriyo-Arteryal Greftler Yeni Bir Seçenek Olabilir mi?
Canan Karakaya
HeRO Hastalarımızı Kataterden Kurtarabilir mi?
Serhat Hüseyin
Tartışma
*Her konuşma için ayrılan süre 8 dakika olup tartışma 20 dakikadır.
PERFÜZYON OTURUMU-2
Oturum Başkanları: Atakan Atalay, Sabır Alkan Ukan, Şeyhmus Yersel
Yeni Doğan, İnfant ve Pediatrik Vakalarda Hedefe Yönelik Perfüzyon Uygulamaları
Alptuğ Bumin Bayanmelek
Pandemi Sürecinde ECMO Takılması, Takibi ve Yaşanan Problemler
Özlem Oğuzhan
Minimal İnvaziv Cerrahide Kanülasyon Seçimi
Merve Arslan
ECMO Komplikasyonları ve Yönetimi
Emre İlhan
Tartışma
*Her konuşma için ayrılan süre 10 dakika olup tartışma 20 dakikadır.
PERFÜZYON OTURUMU-4
Oturum Başkanları: Tamer Sarı, Aydın Bilgili
ECMO için Cihaz Seçenekleri
Ömür Özmen
ECPR'da Cihazlar ve Kanüller
Selda Kaderli
Postkardiyotomik Şokta Sol Ventrikül Dekompresyonu
Erhan Kiraz
Venovenöz ECMO'da Kanülasyon
Hilal Can
Pandemi'de Ecmo
İsmail Yerli
Soru Cevap
*Her konuşma için ayrılan süre 8 dakika olup tartışma 20 dakikadır.
HEMŞİRELİK OTURUMU-4
PANEL: AMELİYATHANE
Oturum Başkanları: Leyla Kılıç
Panelistler: Arzu Kuzu Arslan, Asiye Güleşen
Cerrahi Alan Enfeksiyonları ve Yönetimi
Tülin Asan
Minimal İnvaziv Cerrahide Ameliyathane Hemşirelik Süreçleri
Gamze Dülger
Ameliyathanede Hasta Güvenliği
Ayşe Uykun
Gelecekte Bizi Neler Bekliyor?
Özlem Çelik
Tartışma
*Her konuşma için ayrılan süre 10 dakika olup tartışma 10 dakikadır.
VİDEO SUNUM GALERİSİ
TTE VE TEE'DE MİTRAL YETERSİZLİK
Oturum Başkanları: Türkan Kudsioğlu, Omaç Tüfekçioğlu
Mitral Yetersizlik Mekanizması, SAM, Akut MY, Kronik MY, MY Sınıflaması
Onat Bermede
Ekokardiografik Değerlendirme
Türkan Kudsioğlu
Kardiyopulmoner Baypas Öncesi ve Sonrası Değerlendirme
Ümit Karadeniz
TTE ve TÖE Olgu Örnekleri
Omaç Tüfekçioğlu
Tartışma
*Her konuşma için ayrılan süre 10 dakika olup tartışma 20 dakikadır.
HEMŞİRELİK OTURUMU-1
PANEL: KVC YBÜ HEMŞİRELİĞİ
Oturum Başkanları: Meryem Türkoğlu
Panelist: Sevim Karakuş, Şule Nur Kavak
Hemodinamik Monitorizasyon ve Kan Gazı Yorumlama
Ahmet Şen
İnvaziv ve Non-İnvaziv Mekanik Ventilasyonda Hasta Bakım
Aslı Sarp
Sepsis Yönetiminde Kanıta Dayalı Bakım Uygulamaları
Zuhal Ekşi
Kanıta Dayalı Sedasyon ve Deliryum Monitörizasyonu
Nilgün Akalın Alp
KVC YBÜ Hemşirelik Bakımı Kanıta Dayalı Uygulamaların Neresinde?
Ayfer Hiçerimez
Tartışma
*Her konuşma için ayrılan süre 8 dakika olup tartışma 20 dakikadır.
HEMŞİRELİK OTURUMU-2
PANEL: KVC HEMŞİRELİĞİNDE NASIL YAPIYORUZ?
Oturum Başkanları: Garip Altuntaş, Tülay Ölmez Çicek
Panelistler: Nurhan Kökten Teymur, Alper Ara
X,Y,Z Kuşak Yönetimi ve Liderlik
Özlem Akyüz
Koçluk Uygulamaları
Gonca Akbaş
Bilişim ve Teknoloji Uygulamaları
Hacer Toprak Şepçi
Güvenlik Kavramı: Hasta & Çalışan
Suna Çağlar
Tartışma
*Her konuşma için ayrılan süre 10 dakika olup tartışma 10 dakikadır.
HEMŞİRELİK OTURUMU-5
PANEL: PEDİATRİK KVC
Oturum Başkanları: Fatih Özdemir, Asibe Özkan
Panelistler : Şirin Çelik, Aylan Önal Sak
Pre-In-Post: Enfeksiyon Kontrol Önlemler
Ece Altıntaş
Pre-In-Post: Hedefe Yönelik Vücut Sıcaklığı Yönetimi
Ceren Özer
Pre-In-Post: Nutrisyon Yönetimi
Esra Özcan
Pre-In-Post: Ağrı Monitörizasyonu ve Yönetimi
Buse Beyazıt
Pre-In-Post: Kritik Hastanın Bakımında İncelikler ve Sonuca Katkısı
Asiye Tüfekçi
Tartışma
*Her konuşma için ayrılan süre 8 dakika olup tartışma 20 dakikadır.
VİDEO SUNUM GALERİSİ
YARA BAKIM KURSU
Oturum Başkanları: Emre Özker,Cenk Eray Yıldız, Ömer Faruk Doğan
Dolaşımın Değerlendirilmesi - Poliklinik Değerlendirmesi- Muayene, Standartımız Nedir? Var mı?
Barış Durukan
Vaskülitli Hastalar ve Kritik İskemi, Burger ve Reynaud. Tedavide Bilmemiz Gerekenler
Emre Özker
Kritik Bacak İskemisinin Değerlendirilmesinde Yeni Sınıflandırmalar (WIfIi/GLASS)
Volkan Yüksel
Yara Çevresinin Değerlendirilmesi ve Önemi. Yara Etiyolojisine Göre Yara Çevresinin Özellikleri
Hasan Murat Arslan
Venöz Ülserler: Gerçekten İyi Tedavi Edebiliyor muyuz?
Habib Çakır
Tartışma
*Her konuşma için ayrılan süre 8 dakika olup tartışma 20 dakikadır.
HEMŞİRELİK OTURUMU-6
PANEL VII: KVC'DE YARA
Oturum Başkanları: Deniz Demir, Özlem Öztürk
Panelistler: Eda Yetkin, Gökçen Çicek Köker
Yara Bakımında Temel İlkeler
Ayşe Cankut Çetin
KVC’de Yara Çeşitleri ve KVC’de Yara Değerlendirme
Yeliz Karacı
Yara Bakımında Güncel Yaklaşımlar
Büşra Özdemir
Olgu Sunumları: Sternum, Safen
Ayten Baykal
Tartışma
*Her konuşma için ayrılan süre 10 dakika olup tartışma 20 dakikadır.
CANLI YAYIN
19:00-21:00 UYDU SEMPOZYUMU BOSTON SCIENTIFIC
  Boston Scientific GEM PI Zirvesi - Venöz Oturum
  DVT Yolculuğu / Boston Scientific GEM PI Summit – Venous Session
The Journey of DVT

VİDEO SUNUM GALERİSİ
KONJENİTAL OTURUM-1
Oturum Başkanları: Ferşat Kolbakır, Atıf Akçevin, Işık Şenkaya Sığnak
Pediatrik Kalp Cerrahisinde Minimal İnvaziv Yaklaşımlar (video)
Ersin Erek
Hipoplastik Sol Kalp Sendromlu Hastalarda İntraoperatif Fentolamin Kullanımı ve Distal Perfüzyon Tekniğinin Kullanımı
Başak Soran Türkcan
Doğumsal Kalp Hastalıklarının Tanı ve Tedavisinde MRI’ ın Yeri
Öykü Tosun
“Pediatrik Kalp Takımı”Kimlerden Oluşur? Neden Gereklidir?
Ali Can Hatemi
TAPVD Sonrası Pulmoner Ven Stenozu İnsidansı ve Tedavisi
Oktay Korun
Konjenital Mitral Kapak Patolojilerinde Tamir Teknikleri
Okan Yurdakök
Cerrahiye Alternatif Olarak Transkateter PVR? Endikasyonlar Genişledi mi?
Ahmet Çelebi
İntakt Ventriküler Septumlu Büyük Arterlerin Transpozisyonu: Kılavuzdaki Yenilikler
Onur Işık
Tartışma
Her konuşma için ayrılan süre 6 dakika olup tartışma 12 dakikadır.
ODAK TARTIŞMALAR
Moderatör: Yiğit Akçalı
Ekstremite Lenf Ödem Tedavisinde Süper Mikro Cerrahi ile Lenfatikovenüleranastomoz
Deniz Çevirme
* Oturum süresi 30 dakikadır.
UYDU SEMPOZYUMU-GETINGE MAQUET
ECMO
Moderatörler: Mehmet Çakıcı, Özgür Ersoy
Ecmo Kanülasyon Teknikleri
Salih Özçobanoğlu
Komplikasyonlar Ve Sonuçlar
Murat Uğurlucan
Va Ecmo Daki Hastada Pulmoner Ödem; Ne Yapalım
Cahit Sarıcaoğlu
Ecmo Sonrası Bakımı
Çiğdem Tel Üstünışık
Tartışma
*Her konuşma için ayrılan süre 10 dakika olup tartışma 20 dakikadır.
ODAK TARTIŞMALAR
Moderatör: Bahadır İnan
AF'nin Cerrahi Tedavisi
Mustafa Güden
* Oturum süresi 30 dakikadır.
ODAK TARTIŞMALAR
Moderatör: Serkan Ertugay
Mitral Repair
Patrick Perier
* Oturum süresi 30 dakikadır.
ODAK TARTIŞMALAR
Moderatör: Şahin Bozok
Rüptüre AAA'da EVAR Yeni Standart Olarak Düşünülmeli mi?
Ertekin Utku Ünal, Eren Karpuzoğlu, Selim Aydın
* Oturum süresi 30 dakikadır.
ODAK TARTIŞMALAR
Moderatör: Hakan Gerçekoğlu
Off Pump AKBG
Haldun Karagöz
* Oturum süresi 30 dakikadır.
ODAK TARTIŞMALAR
Moderatör: Alper Özgür
Duragreft Solüsyonu
Koray Ak
* Oturum süresi 30 dakikadır.
ODAK TARTIŞMALAR
Moderatör: Denyan Mansuroğlu, Suat Nail Ömeroğlu
Posterior Duvar Rüptüründe Cerrahi
Mehmet Balkanay
* Oturum süresi 30 dakikadır.
VİDEO SUNUM GALERİSİ
NASIL YAPIYORUM? DAMAR
Oturum Başkanları: Berent Dişçigil, Mete Hıdıroğlu
Sol Subklavyan Arter Chimney-TEVAR
İlker İnce
Endovasküler Girişime Uygun Olmayan Elektif ve Acil Abdominal Aort Anevrizmalarının Tedavisinde Hibrit Endoklemp Tekniği
Serkan Burç Deşer
Torako-Bifemoral Baypas Operasyonu
Serkan Çelik
Retrograd Popliteal Perkütan Girişimler
Emced Halil
Leriche Sendromunda Popliteal Yaklaşımla Endovasküler Tedavi
Ömer Tanyeli
Aortoenterik Fistülde Tedavi Yaklaşımımız
Oğuz Konukoğlu
Tartışma
*Her konuşma için ayrılan süre 8 dakika olup tartışma 12 dakikadır.
NASIL YAPIYORUM? DAMAR
Oturum Başkanları: Münacettin Ceviz, Şinasi Manduz, Şenol Yavuz
Pulmoner Embolilerde EKOS Tedavisi
Murat Uğur
Şant Kullanmaksızın Karotis Arter Endarteroktemi/Never Shunt Cartoid Artery Endareterectomy
Barış Durukan
Revaskülarizasyon Sonrası Medikal Tedavi ve Hasta Yönetimi
Osman Tansel Darçın
Komplike Torasik Aort Patolojilerinde Ne Yapıyorum?
Evren Özçınar
Tartışma
* Her konuşma için ayrılan süre 8 dakika olup tartışma 20 dakikadır.
ODAK TARTIŞMALAR
Moderatörler: Ahmet Yavuz Balcı, Kanat Özışık
Ozaki Prosedürü
Cem Alhan
* Oturum süresi 30 dakikadır.
ODAK TARTIŞMALAR
Moderatör: Cemal Kocaarslan
AVF'de Anastomoz Tekniği ve Cerrahi Püf Noktaları
Harun Arbatlı, Mesut Kösem
* Oturum süresi 30 dakikadır.
ODAK TARTIŞMALAR
Moderatörler: Sabit Kocabeyoğlu, Murat Baştopçu
Ventrikül Destek Cihazlı Hastanın Periferde Takibi
Cengiz Türkay
* Oturum süresi 30 dakikadır.
ODAK TARTIŞMALAR
Moderatörler: Ozan Erbasan, Pelin Öztürk
Ventrikül Destek Cihazlarında Gelecek
Egemen Tüzün
* Oturum süresi 30 dakikadır.
ODAK TARTIŞMALAR
Moderatör: Kerem Oral
Endoskopik Ven Çıkarmak
Mehmet Ezelsoy
* Oturum süresi 30 dakikadır.
ODAK TARTIŞMALAR
Moderatör: Barış Çaynak
Minimal İnvaziv CABG
Serkan Durdu, İlhan Mavioğlu
* Oturum süresi 30 dakikadır.
ODAK TARTIŞMALAR
Moderatörler: Mete Gürsoy, Gündüz Yümün
Minimal İnvaziv Koroner Baypas Ameliyatı
Mehmet Kaya
* Oturum süresi 30 dakikadır.

CANLI YAYIN
20:20-20:50 KONGRE AÇILIŞI
  Mehmet Ali Özatik
  Murat Sargın
  A. Kürşat Bozkurt
  Mehmet Ali Özatik
20:50-21:05 KAHVE MOLASI STÜDYO CANLI YAYINI
21:05-22:05 MİTRAL KAPAK CERRAHİSİNİN YENİ YÜZÜ: TMVI
ANKARA Oturum Başkanları: Mehmet Ali Özatik, Rüçhan Akar
21:05-21:15 Mitral Kapak Hastalıklarının Tedavisinde Yeni Yöntemlere İhtiyaç Var mı?
Bahadır İnan
21:15-21:25 Transkateter Mitral Kapak Girişimleri
Şahin Şenay
21:25-21:45 Transapikal Mitral Kapak İmplantasyonu;Tendyne
Cesare Quarto
21:45-22:05 Stüdyo Konukları eşliğinde tartışma:
Erol Şener, Şeref Alp Küçüker, Çağatay Engin
22:05 Kapanış ve Cumartesi için Mesajlar
Mehmet Ali Özatik
CANLI YAYIN
21:05-22:05 VENÖZ PATOLOJİLERİN TEDAVİSİNDE GÜNCELLEME
İSTANBUL Moderatörler: Ufuk Demirkılıç, A. Kürşat Bozkurt
21:05-21:15 Venöz Yetersizlik Medikal Tedavisinde MPFF
Mustafa Şırlak
21:15-21:25 Ülkemizde Endovenöz Ablasyon Ne Durumda?
İlhan Gölbaşı
21:25-21:35 Derin Ven Patolojilerinde Neler Yapıyoruz?
Suat Doğancı
21:35-22:05 Stüdyo konukları eşliğinde tartışma:
Ufuk Alpagut, İsmail Koramaz

CANLI YAYIN
CANLI
10:30-11:30
KORONER REVASKÜLERİZASYON CERRAHİSİ OTURUMU
İZMİR Oturum Başkanları: Ali Gürbüz, Kıvanç Metin, Mustafa Cerrahoğlu
  LAD Dışı Damarlar için Greft Seçimi:
10:30-10:35 Safen Ven Kullanıyorum çünkü;
Özer Kandemir
10:35-10:40 Arteriyal Greft Kullanıyorum çünkü;
Şanser Ateş
10:40-10:45 Soru, Cevap
75 Yaş, 3 Damar AKBG Endikasyonlu, LAD, EF%30, Porselen Aorta Olan Bir Hastada
10:45-10:50 Off- Pump Artı Hibrid Revaskülarizasyon Yaparım:
Pınar Sungur
10:50-10:55 On- Pump Olasılıklarını Tercih Ederim:
Ahmet Baltalarlı
10:55-11:00 Soru, Cevap
11:00-11:05 EXCEL Tartışmasına Bakış
Şeref Alp Küçüker
11:05-11:10 Soru, Cevap
Bir Hafta Önce RCA Stent, Antiplatelet Tedavisi Alan Hastada Öncelikli AKBG Planlaması:
11:10-11:15 RCA'ya Baypas Yapmalı mı?
Adnan Yalçınkaya
11:15-11:20 Operasyon Öncesi Antiplatelet Tedavi Stratejisi:
Cenk İndelen
11:20-11:30 Soru, Cevap
11:30-11:45 KAHVE MOLASI STÜDYO CANLI YAYINI
CANLI YAYIN
11:45-12:30
UYDU SEMPOZYUMU
İSTANBUL DİKİŞSİZ AORT KAPAK
  Oturum Başkanları: Selim İsbir, Niyazi Görmüş, Denyan Mansuroğlu
11:45-12:00 Perceval 10 Yıllık Deneyim: Uzun Dönem Sonuçlar
İlker Mataracı
12:00-12:15 Çoklu Kapak Replasmanında Perceval
Serkan Durdu
12:15-12:30 Soru, Cevap
12:30-12:45 KAHVE MOLASI STÜDYO CANLI YAYINI
CANLI YAYIN
12:45-13:45
NASIL YAPIYORUM?
AORT
ANKARA Oturum Başkanları: Yaman Zorlutuna, Ahmet Sarıtaş, Kerem Vural
12:45-12:50 Kompleks Kardiyak Cerrahi Sonrası Kontrol Edilemeyen Kanamalarda Hayat Kurtarıcı Strateji
Deniz Göksedef
12:50-12:55 Soru Cevap
12:55-13:00 Kronik Diseksiyonda Torakoabdominal Cerrahi
Hamdi Toköz
13:00-13:05 Soru Cevap
13:05-13:10 Total Arkus Replasmanında Yeni Tekniğimiz
Uğursay Kızıltepe
13:10-13:15 Soru Cevap
13:15-13:20 Aort Anevrizma Ameliyatlarında Yeni Arteriyal Kanülasyon Tekniği
Mehmet Kaplan
13:20-13:25 Soru Cevap
13:25-13:30 Minimal İnvaziv Asenden Aort Cerrahisi (Bentall, David Prosedürleri)
Haşim Üstünsoy
13:30-13:35 Soru Cevap
13:35-13:40 Endosütür ile aortik anevrizma tamiri (ESAR)
Şahin Şenay
13:40-13:45 Soru Cevap
13:45-14:00 KAHVE MOLASI STÜDYO CANLI YAYINI
14:00-14:45 UYDU SEMPOZYUMU
  Moderatörler: Suat Nail Ömeroğlu, Murat Sargın, Tamer Sarı
14:00-14:05 Yeni Bir ECMO Dönemi: ECMO'da Magnetik Levitasyon
Mehmet Karahan
14:05-14:10 Ecmo'da Yaratıcı Çözümler: Tek Konsol, İki Hasta ve Mobilite
Mirko Belliato
14:10-14:15 COVİD 19 Hastasında ECMO Zamanlama - Yeni Öneriler
Ümit Kervan
14:15-14:20 Fosforilkolin Kaplı Sistemler: Neyi Değiştirir? 
Taylan Adademir
14:20-14:25 Yenidoğan -Pediyatrik ECMO: Kanulasyon ve Takibi 
Onur Işık
14:25-14:45 Tartışma
14:45-15:00 KAHVE MOLASI STÜDYO CANLI YAYINI
CANLI YAYIN
15:00-16:00
KONVANSİYONEL AORT CERRAHİSİ
İZMİR Oturum Başkanları: Anıl Ziya Apaydın, Suat Buket
15:00-15:15 Aortik Kapak Onarımı: Niçin ve Nasıl ?/Aortic Valve Repair: Why and How?
Hans-Joachim Schafers
15:15-15:25 Asendan Aort Replasmanı. Güncel Cerrahi Endikasyon
Fuat Bilgen
15:25-15:40 Asendan Aortada Kapak Koruyucu Replasman: Remodeling Tekniği /Valve Preserving Replacement of the Ascending Aorta – Remodeling Technique
Hans-Joachim Schafers
15:40-15:50 Aort Diseksiyon Ameliyatları Sonrası Re-Entry’lerde Stratejiler
Altuğ Tuncer
15:50-16:00 Soru Cevap
16:00-16:15 KAHVE MOLASI STÜDYO CANLI YAYINI
CANLI YAYIN
16:15-17:00
UYDU SEMPOZYUMU
MEDTRONIC-AVALUS
ANKARA Avalus: Proven Plus
Moderator: Belhhan Akpınar
Panelistler: Mustafa Güden, Bahadır İnan
16:15-16:25 Ürün Tanıtımı
Louis Labrousse
16:25-16:35 Klinik Çalışmalar ve Güncel Bilgiler
Louis Labrousse
16:35-16:45 İmplantasyon Tekniği ve Ölçümleme
Jan M. De Raet
16:45-16:55 MICS Uygunluğu
Jan M. De Raet
16:55-17:00 Soru Cevap
17:00-17:15 KAHVE MOLASI STÜDYO CANLI YAYINI
CANLI YAYIN
17:15-18:15
KALP YETERSİZLİĞİ, PULMONER HİPERTANSİYON
İST-İZMİR Oturum Başkanları: Mustafa Özbaran, Tahir Yağdı, Süha Küçükaksu, Denyan Mansuroğlu
17:15-17:23 Mekanik Dolaşım Destekleri için Hasta Seçimi, Ne Zaman Yönlendirelim?
Sanem Nalbantgil
17:23-17:31 Kalp Cerrahisinde Pulmoner Hipertansiyon ve Sağ Yetmezlik
Müge Evren Taşdemir
17:31-17:39 Peroperatif Dönemde Pulmoner Vasodilatör Tercihlerim
Doğan Emre Sert
17:39-17:47 Peroperatif Dönemde İnotropik Ajan Tercihlerim
Vedat Bakuy
17:47-17:55 Sağ Yetmezlikte Kısa Dönem Mekanik Destek
Ozan Erbasan
17:55-18:00 Triküspit Kapak Hastasında Pulmoner Hipertansiyon: Hangi Yolu İzleyelim
Veysel Başar
18:00-18:15 Soru Cevap
18:15-18:30 KAHVE MOLASI STÜDYO CANLI YAYINI
CANLI YAYIN
18:30-19:30
NASIL YAPIYORUM? KORONER
İSTANBUL Oturum Başkanları: Hasan Sunar, Uğur Filizcan
18:30-18:36 Sol Anterior Torakotomi Yöntemiyle Minimal İnvaziv Çok Damar Koroner Baypas
Gökhan Gökarslan
18:36-18:42 MIDCAB ile Atan Kalpte Arteryel Tam Vaskülarizasyon: Teknik ve Taktikler
İlhan Mavioğlu
18:42-18:48 Robot Destekli Çok Damar Koroner Baypas
Ahmet Özkara
18:48-18:54 3D Endoskopik LİMA Hazırlanması
Ali İhsan Hasde
18:54-19:00 Robot Yardımıyla Çok Damar Tam Arteriyal Revaskülarizasyon
Ali Civelek
19:00-19:30 Soru, Cevap
CANLI YAYIN
CANLI
10:30-11:30
DAMAR: PERİFERİK ARTER HASTALIKLARI OTURUMU
İSTANBUL Oturum Başkanları: A. Kürşat Bozkurt, Hasan Karabulut, Cüneyt Öztürk
10:30-10:35 SFA Tıkanıklıklarında Safen Baypas İlk Tercih mi? Yoksa Başka Silahlar Devrede mi?
Selim Aydın
10:35-10:40 Soru, Cevap
10:40-10:45 Infrapopliteal Lezyonlarda Endovasküler Tedavi
Selami Gürkan
10:45-10:50 Soru, Cevap
10:50-10:55 Karotis Stenozunda Stent mi, Endarterektomi mi Tartışması Bitti mi? Zamanlama Nasıl Olmalı? Kanıtlar?
Harun Düver
10:55-11:00 Soru, Cevap
11:00-11:05 Teknik Olarak Hangi Hastalar Karotis Stenti için Uygun?
Serkan Burç Deşer
11:05-11:10 Soru, Cevap
11:10-11:15 Karotis Endarterektomide Eversiyon mu? Klasik Yaklaşım mı?
Emrah Oğuz
11:15-11:20 Soru, Cevap
11:20-11:25 Popüler Tedaviler; İlaç Kaplı Balonlar ve Aterektomi? Hangi Hastada? Sonuçlar Nasıl?
Eren Karpuzoğlu
11:25-11:30 Soru, Cevap
11:30-11:45 KAHVE MOLASI STÜDYO CANLI YAYINI
CANLI YAYIN
11:45-12:30
UYDU SEMPOZYUMU
ANKARA VTE TEDAVİ YAKLAŞIMIMIZ NASIL DEĞİŞTİ?
Konuşmacılar: Tankut Akay, Emrah Uğuz
12:30-12:45 KAHVE MOLASI STÜDYO CANLI YAYINI
CANLI YAYIN
12:45-13:45
VENÖZ PATALOJİLERDE İNVAZİV TEDAVİ SEMPOZYUMU
İZMİR Oturum Başkanları: Öcal Berkan, Erdem Silistreli, Serdar Bayrak
12:45-12:53 Skleroterapi Komplikasyonları Nasıl Önlenebilir?
Aslıhan Küçüker
12:53-13:01 Covid 19 Pandemi Süreci Tedavi Yaklaşımımızı Değiştirdi mi?
Ahmet Kürşat Bozkurt
13:01-13:09 Kılavuzunda Son Yenilikler
Aşkın Ender Topal
13:09-13:17 Venöz Stentleme, Hangi Hastaya? Hangi Yöntem?
Suat Doğancı
13:17-13:25 Venöz Tromboemboli Girişimsel Tedavisinde ATTRACT Sonrası CAVA Çalışması Bizlere Ne Kattı?
Ali Aycan Kavala
13:25-13:33 Magna ve Parva Yetersizliğinde Köpük Skleroterapisi
Mehmet Erdem Mehmetoğlu
13:33-13:45 Soru, Cevap
13:45-14:00 KAHVE MOLASI STÜDYO CANLI YAYINI
CANLI YAYIN
14:00-14:45
UYDU SEMPOZYUMU
ANKARA VTE TEDAVİSİNDE GÜNDE TEK DOZ DALGASI
  Konuşmacılar: Cengiz Köksal, Dilek Erer, Ali Aycan Kavala
14:45-15:00 KAHVE MOLASI STÜDYO CANLI YAYINI
15:00-16:00 GÜNLÜK VASKÜLER CERRAHİ PRATİĞİNDE SICAK KONULAR: SÖZ DİNLEYİCİLERDE OTURUMU!
  Oturum Başkanları: A. Kürşat Bozkurt, Serdar Bayrak, Suat Nail Ömeroğlu
15:00-05:04 %80 Semptomatik Karotis Darlığı, 80 Yaşında Bayan Hastada ilk Tedavi Ne Olmalı: Stent – Endarterektomi
Nevzat Erdil
15:04-15:12 Tartışma ve Oylama
15:12-15:16 Safenofemoral Bileşkede Safen Ven Çapı 2.5 cm Olan Hastada Ne Yapalım: Cerrahi -Termal Ablasyon
Soner Yavaş
15:16-15:24 Tartışma ve Oylama
15:24-15:28 Yüzeysel Femoral Arterde 15 cm Tam Tıkanıklık, Kritik Bacak İskemisi: Bypass – Balon - Balon+stent
Adnan Taner Kurdal
15:28-15:36 Tartışma ve Oylama
15:36-15:40 51 Yaşında Hasta, 2 Batın Operasyonu, Leriche Sendromu, İstirahat Ağrısı: Endovasküler Tedavi – Aortobifemoral Baypas
Esra Ertürk
15:40-15:48 Tartışma ve Oylama
15:48-15:52 Bir Yıldan Fazla Yaşam Beklentisi Olan Kanser Hastasında Akut İliofemoral DVT: Sadece Antikoagulan ? – Kateter Aracılı Tromboliz?
Alptekin Yasim
15:52-16:00 Tartışma ve Oylama
16:00-16:15 KAHVE MOLASI STÜDYO CANLI YAYINI
CANLI YAYIN
16:15-17:00
UYDU SEMPOZYUMU
İSTANBUL Akut Koroner Sendrom Cerrahisinde Hasta Yönetimi
  Oturum Başkanı: Gökçen Orhan
Konuşmacılar: Serdar Günaydın, Serkan Ertugay
17:00-17:15 KAHVE MOLASI STÜDYO CANLI YAYINI
CANLI YAYIN
17:15-18:15
UYDU SEMPOZYUMU
MEDTRONIC AORT
  Moderatörler: Uğursay Kızıltepe, Şahin Şenay
  Modifiye Fenestreli TEVAR
Uğusay Kızıltepe
  ESAR-EndoSütür Anevrizma Onarımı: Kısa Boyunlu, Zorlu Vakalarda EndoAnchor kullanımı
Şahin Şenay
18:15-18:30 KAHVE MOLASI STÜDYO CANLI YAYINI
CANLI YAYIN
18:30-19:30
KONJENİTAL KALP CERRAHİSİNDE TARTIŞMALI KONULAR
İZMİR Moderatörler: Nejat Sarıosmanoğlu, Halil Türkoğlu
18:30-18:40 Konjenital Kalp Cerrahisi Veritabanı (ckcv.org) Sonuçlarının Analizi
Ali Kutsal
18:40-18:50 Heterotaksi Sendromu: Kötü Prognoz Kader mi?
Ersin Erek
18:50-19:00 ALCAPA Tamir Yöntemleri
Mehmet Salih Bilal
19:00-19:10 Çocuklarda Özaki Operasyonu Ross için Alternatif Olabilir mi?
Sertaç Haydin
19:10-19:30 Tartışma
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN
10:30-11:30
MİTRAL KAPAK TAMİRİNDE BİR ADIM ÖTESİ: ATAN KALPTE NEOKORDA İMPLANTASYONU
  Oturum Başkanı: Cengiz Bolcal
  P2 Prolapsusta Mikroinvaziv Mitral Kapak Tamiri
Cengiz Köksal
  Transapikal Atan Kalpte Neokorda İmplantasyonu (video sunu)
İbrahim Kara
11:30-11:45 KAHVE MOLASI STÜDYO CANLI YAYINI
CANLI YAYIN
11:45-12:30
UYDU SEMPOZYUMU
YARA BAKIM
İSTANBUL Konuşmacılar: Emre Özker, Tünay Kurtoğlu, Alper Erkin, Arkadiusz Jawien
  The role of vascular surgeons in multidiciplinary diabetic foot teams in Europe
Arcadiusz Jawien
  Diyabetik ayakta ne ile savaşıyoruz-bir damar cerrahının bilmesi gerekenler.
Alper Erkin
  Diyabetik ayakta revaskülarizasyon-kılavuzlar ne diyor?
Tünay Kurtoğlu
  Diyabetik Ayak Pandemisinde Güçlü Bir Silah: Heberprot-P.
Emre Özker
12:30-12:45 KAHVE MOLASI STÜDYO CANLI YAYINI
CANLI YAYIN
12:45-13:45
PERFÜZYON OTURUMU-5
  Oturum Başkanları: Halil Fatih Aşgün, Ahmet Ali Çoban, Nihal Kolbaş
  Panelistler: Tolga Öztemel, Hakan Saçlı, Semih Ufuk Tezeren
12:45-13:00 Perfüzyonda Yüksek Lisans: Neden, Nasıl, Nerede?
Kenan Demir
13:00-13:15 Perfüzyonda Ünvan Yükseltme: Güncel Durum
Mehmet Karakaya
13:15-13:30 Perfüzyonda Yeterlik Sertifikasyonu Dünya Örnekleri
Türker Şahin
13:30-13:45 Tartışma
13:45-14:00 KAHVE MOLASI STÜDYO CANLI YAYINI
14:00-14:45 TANI, TEDAVİ VE CERRAHİSİ İLE VENÖZ YETERSİZLİK KURSU
  Suat Doğancı, Onur Saydam
14:45-15:00 KAHVE MOLASI STÜDYO CANLI YAYINI
CANLI YAYIN
15:00-16:00
PULMONER HİPERTANSİYON OTURUMU I
  Oturum Başkanları: Tankut Akay, Lale Tokgözoğlu, Gül Öngen
Panelistler: Zeki Öngen, Oktay Ergene, Yüksel Atay
15:00-15:10 Grup 1 Pulmoner Hipertansiyon, Son Güncel Veriler Işığında Tanım ve Prognoz
Nesrin Moğulkoç
15:10-15:20 Pulmoner Hipertansiyonun Hemodinamik Tanımında Güncellemeler ve Mevcut Risk Modelleri
Cihangir Kaymaz
15:20-15:30 Grup I Pulmoner Hipertansiyonda Medikal Tedavi
Gülfer Okumuş
15:30-15:40 Erişikin Konjenital Kalp hastalığı ve Pulmoner Hipertansiyon. Defekti Kapatmak mı Kapatmamak mı? İşte Bütün Mesele Bu
Hakan Ceyran
15:40-16:00 Tartışma
16:00-16:15 KAHVE MOLASI STÜDYO CANLI YAYINI
CANLI YAYIN
16:15-17:00
UYDU SEMPOZYUMU
  LMWH in patients with vascular disease and COVID- 19
  Moderatör: Sadettin Dernek
Konuşmacı: Grigoris Gerotziafas
17:00-17:15 KAHVE MOLASI STÜDYO CANLI YAYINI
17:15-18:15 KRONİK TROMBOEMBOLİK PULMONER HİPERTANSİYON OTURUMU I
  Oturum Başkanları: Ümit Kervan, Ülkü Yılmaz, Sümeyye Güllülü
Panelistler: Murat Biçer, Gülten Taçoy, Pelin Pınar Deniz,
17:15-17:25 Persistan ve Rekürren Pulmoner Hipertansiyonda Seçeneklerimiz nedir?
Funda Coşkun
17:25-17:35 Zor Hastalar Kimler? Tek Taraflı Lezyonları Opere Edelim mi?
Gökçen Orhan
17:35-17:45 Pulmoner Rehabilitasyon
Pınar Ergün
17:45-17:55 Covid-19 Pandemi Dönemi KTEPH Hastalarının Tedavisine Nasıl Yansıdı?
Berkay Ekici
17:55-18:15 Tartışma
18:15-18:30 KAHVE MOLASI STÜDYO CANLI YAYINI
CANLI YAYIN
18:30-19:30
HEMŞİRELİK OTURUMU-7
  PANEL 7: COVİD 19 SÜRECİ VE HEMŞİRELİK HİZMETLERİ
Oturum Başkanları: Ferit Çiçekçioğlu, Aysel Acar, Asibe Özkan
18:30-18:40 Covid 19 Süreci: Zorluklar, Öneriler, İyi Uygulama Örnekleri
Zeliha Çeliker
18:40-18:50 Hemşirelik Hizmetleri Planlaması
Meryem Kapancı
18:50-19:00 Covid 19 Sürecinde: Acil, YBÜ, Ameliyathane, Klinik Deneyimlerimiz ve Kardiyovasküler Hastaneler
Songül Kılıç
19:00-19:10 Covid 19 Süreci ve Hemşirelik Makaleleri
Ayşenur Mert
19:10-19:30 Tartışma

CANLI YAYIN
CANLI YAYIN
10:30-11:30
MİNİMAL İNVAZİV CERRAHİ OTURUMU
İSTANBUL Oturum Başkanları: Cem Alhan, Haşim Üstünsoy , Burak Onan
10:30-10:40 Total Endoskopik Kapak Cerrahisi
Alaaddin Yılmaz
10:40-10:50 Soru,Cevap
10:50-10:56 Port Access Mitral Kapak Cerrahisi
Ertan Sağbaş
10:56-11:00 Soru,Cevap
11:00-11:06 Robotik Mitral Kapak Cerrahisi
Cengiz Bolcal
11:06:11:10 Soru,Cevap
11-10:11:16 Revaskülarizasyonda Rutin On- Pump Çok Damar MIDCAB
Barış Çaynak
11:16-11:20 Soru,Cevap
11:20-11:26 Revaskülarizasyonda Robotik Cerrahi: Tek Damar Küçük Torakotomi (SVST)
Belhhan Akpınar
11:26-11:30 Soru,Cevap
11:30-11:45 KAHVE MOLASI STÜDYO CANLI YAYINI
CANLI YAYIN
11:45-12:30
UYDU SEMPOZYUMU
ANKARA KALP CERRAHİSİ YOĞUN BAKIMDA KRİTİK HASTA YÖNETİM VE ECMO DESTEĞİ
  Moderatörler: Ümit Kervan, Sinan Sabit Kocabeyoğlu
11:45-11:50 Yoğun Bakımda ECMO Hastasının Hemodinamik Monitorizasyon Aslında Zor Değil
Mirko Belliato
11:50-11:55 ECLS’nin Geleceği: Refrakter Kardiyopulmoner Resüsitasyonda ECMO
Mehmet Çakıcı
11:55-12:00 Kardiyak Arrest Sonrası Isı Yönetimi: Soğuk Ne Kadar Soğuk?
Ersin Kadiroğulları
12:00-12:05 Yeni Bir ECLS çözümü, Tek Merkez Deneyimi ile kritik Hastalarda ECMO Desteği
Mirko Belliato
12:05-12:10 ECMO’daki Hastanın Koagulasyon Yönetimi, Yeni Takip Sistemleri (ROTEM, TEG)
Osman Nuri Tuncer
12:10-12:30 Tartışma
12:30-12:45 KAHVE MOLASI STÜDYO CANLI YAYINI
CANLI YAYIN
12:45-13:45
KAPAK CERRAHİSİ
İSTANBUL Oturum Başkanları: Gökhan İpek, Murat Rabuş, Mustafa Güden
12:45-12:55 Fonksiyonel MY'de Subvalvular Teknikler
Cengiz Köksal
12:55-13:05 Posterior Liflet Tamiri: Felsefeden Tekniğe
Serkan Ertugay
13:05-13:15 Anterior Liflet Tamiri: İşin Zor Kısmı
Rezan Aksoy
13:15-13:25 Maze Düşündüğünüz Kadar Zor Değil
Taylan Adademir
13:25-13:35 Respect, No Resect Tekniği ile Mitral Kapak Tamiri
Aşkın Ali Korkmaz
13:35-13:45 Soru Cevap
13:45-14:00 KAHVE MOLASI STÜDYO CANLI YAYINI
CANLI YAYIN
14:00-14:45
UYDU SEMPOZYUMU
MEDTRONIC - PERİFER
İSTANBUL AV Fistül Stenoz/Oklüzyonlarında İlaç Kaplı Balonun Rolü
Cemal Kocaaslan
  İlaç Kaplı Balon ile Kombin Tedaviler: DAART
Adil Polat
14:45-15:00 KAHVE MOLASI STÜDYO CANLI YAYINI
CANLI YAYIN
15:00-16:00
AORT CERRAHİSİ
İSTANBUL Oturum Başkanları: Kaan Kırali, Batuhan Özay, Cevdet Uğur Koçoğulları
15:00-15:06 Minimal İnvaziv Asendan Aort Cerrahisi
Levent Mavioğlu
15:06-15:10 Soru Cevap
15:10-15:16 Cerrah Eliyle TAVİ
İlker İnce
15:16-15:20 Soru Cevap
15:20-15:30 Aortic Kapak Neoküspidizasyonu: Azerbaycan Deneyimi
Kamran Musayev
15:30-15:34 Soru Cevap
15:34-15:40 Kompleks Aort Patolojilerinde Hibrit Cerrahi ve Endovasküler Tedaviler
Nihan Kayalar
15:40-15:44 Soru Cevap
15:44-15:50 Tip B Aort Diseksiyonunda Cerrah Modifiye Fenestere Stenet Greft Kullanımı
Zafer İşçan
15:50-16:00 Soru Cevap
16:00-16:15 KAHVE MOLASI STÜDYO CANLI YAYINI
CANLI YAYIN
16:15-17:15
ULUSLARARASI KONFERANS
İST,ANK Oturum Başkanları: A. Kürşat Bozkurt, Rüçhan Akar, Murat Sargın, Ümit Kervan
16:15-16:35 My Perspective on Cardiovascular Surgery and the Future of Training
Peter Kappetein
16:35-16:40 Soru, Cevap
16:40-16:55 PAH Hastalığında Güncel Tedavi: Endovasküler Tedavideki Artış
Maarit Venermo
16:55-17:00 Soru, Cevap
17:00-17:15 Stüdyo Konuları Eşliğinde Tartışma
Mehmet Ali Özatik, Mustafa Paç, Serap Aykut Aka, Erol Şener, Murat Demirtaş, Bülent Kaya
17:15-17:30 KAHVE MOLASI STÜDYO CANLI YAYINI
CANLI YAYIN
17:30-18:30
ULUSLARARASI KONFERANS-2
ANKARA Oturum Başkanları: Rüçhan Akar, Sadettin Dernek, Murat Güvener
17:30-17:45 Hipertrofik Obstrüktif Kardiyomiyopati: Cerrahi Ne Zaman ve Nasıl?
Sertaç Çiçek
17:45-17:50 Soru Cevap
17:50-18:05 My Tips & Tricks for Mitral Repair
Prakash Phunjabi
18:05-18:10 Soru Cevap
18:10-18:25 Atriyal Fibrilasyon Ablasyonu: Ne Zaman ve Nasıl?
Vinay Badhwar
18:25-18:30 Soru Cevap
KAPANIŞ  
CANLI YAYIN
18:45-19:20
 
18:45 Bildiri Ödülleri
A. Kürşat Bozkurt, Murat Sargın, Suat Nail Ömeroğlu
18:55 Dergi Editöryal Ödüller
Şahin Şenay, Soner Sanioğlu
19:15 Başkan'ın Kapanış Konuşması
Mehmet Ali Özatik
19:20 KAPANIŞ
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN
09:00-10:15
KONJENİTAL
İSTANBUL Moderatörler: Yüksel Atay, Ali Can Hatemi
09:00-09:10 HLHS Tedavisi Türkiye için Lüks mü? İhtiyaç mı?
Murat Özkan, Hakan Ceyran
09:10-09:15 Tartışma
09:15-09:25 TOF Tamiri Sonunda Kompetan Pulmoner Kapak Mutlaka Gereklidir / Değildir
Numan Ali Aydemir, Murat Koç
09:25-09:30 Tartışma
09:30-09:40 Tek Doz Kardiyopleji Daha İyidir / Değildir
Okan Yıldız, Nihat Çine
09:40-09:45 Tartışma
09:45-09:55 Neonatal Pulmoner Atrezinin ilk Aşama Tedavisinde Duktal Stent / Şant
Ender Ödemiş, Ahmet Şaşmazel
09:55-10:00 Tartışma
10:00-10:30 KAHVE MOLASI STÜDYO CANLI YAYINI
CANLI YAYIN
10:30-11:30
VENÖZ PATALOJİLERDE NONİNVAZİV TEDAVİ SEMPOZYUMU
ANKARA Oturum Başkanları: Soner Yavaş, Levent Yazıcıoğlu, Erkan İriz
10:30-10:36 Lenfödem Güncel Tedavisi
Deniz Çevirme
10:36-10:42 Kompresyon Tedavinde Bilinmesi Gereken Temel Kurallar
İsmail Yürekli
10:42-10:48 HIFU Varis Tedavisinde Gelecek Olabilir mi?
İlknur Günaydın
10:48-10:54 Kompresyon Tedavisinde Doğrular ve Yanlışlar
Erdal Aslım
10:54-11:00 2020 Yılında DOAK'lar Kanser ile ilişkili Venöz Tromboemboli Tedavisinde Nerede?
Serdar Günaydın
11:00-11:06 Düşük Molekül Ağırlıklı Heparinler Arasında Fark Var mı? Köprüleme, Gebelik ve Kanser Hastası
Mehmet Tuğrul Göncü
11:06-11:30 Tartışma
11:30-11:45 KAHVE MOLASI STÜDYO CANLI YAYINI
CANLI YAYIN
11:45-12:30
UYDU SEMPOZYUMU
İZMİR Sağladığınız Koruma ile Ekstra ‘AN’lar Rivaroksaban ile Hastalarınız için Çok Yönlü Koruma
  Tanzer Çalkavur, Mustafa Şırlak
12:30-12:45 KAHVE MOLASI STÜDYO CANLI YAYINI
CANLI YAYIN
12:45-13:45
ANEVRİZMAL HASTALIKLARDA GÜNCELLEME
İZMİR Oturum Başkanları: Suat Canbaz, Levent Yılık, Ömer Tetik
12:45-12:50 EVAR'ın Karanlık Yüzü Geç Endoleak; Nasıl Önleriz? Nasıl Tedavi Ederiz?
Özcan Gür
12:50-12:55 Soru Cevap
12:55-13:00 Abdominal Kompartman Sendromu, Tanı ve Tedavi
Deniz Şerefli
13:00-13:05 Soru Cevap
13:05-13:10 CO2 ile Anjiografi
Mete Gürsoy
13:10-13:15 Soru Cevap
13:15-13:20 Travmatik Torakal Aort Rüptürü. Endovasküler Tedavi mi Cerrahi mi?
Ünal Aydın
13:20-13:25 Soru Cevap
13:25-13:30 Akut Aort Diseksiyonununda Anostomoz Hattını Nasıl Güçlendirebilirim?
Ozan Onur Balkanay
13:30-13:35 Soru Cevap
13:35-13:40 Tip B Aort Diseksiyonunu Nasıl Yönetirim?
Şenol Yavuz
13:40-13:45 Soru Cevap
13:45-14:00 KAHVE MOLASI STÜDYO CANLI YAYINI
CANLI YAYIN
14:00-14:45
UYDU SEMPOZYUMU
ANKARA Kronik Venöz Hastalıklarda Tedavide Etkili Bir Ajan: Kalsiyum Dobesilat
  Tanzer Çalkavur, Dilek Erer
14:45-15:00 KAHVE MOLASI STÜDYO CANLI YAYINI
15:00-16:00 ABDİ İBRAHİM
KALP CERRAHİSİNDE PERİOPERATİF KANAMA VE HASTA KAN YÖNETİMİ
Oturum Başkanları: Ahmet Hakan Vural, Sadık Eryılmaz, İlyas Kayacıoğlu
15:00-15:10 Güncel Perioperatif Kanama Yönetimi ve Değişen Hasta Profili
Adnan Celkan
15:10-15:20 Kardiyoloji acillerinde köprüleme protokolleri
Efe Edem
15:20-15:30 Preoperatif Anemi Tedavisi ve Klinik Sonuçlara Etkisi
Atike Tekeli
15:30-15:45 Pandemi Sürecinde Tükenen Kan Stokları ve Hasta Kan Yönetimi Stratejilerinin Önemi
Serdar Günaydın
15:45-16:00 Tartışma
 
16:00-16:15 KAHVE MOLASI STÜDYO CANLI YAYINI
CANLI YAYIN
16:15-17:15
NASIL YAPIYORUM?
DAMAR ERİŞİMİ
İSTANBUL Oturum Başkanları: Harun Arbatlı, Mesut Kösem, Bülent Ketenci
16:15-16:20 Operasyon Öncesi Arteriografi ve Venografi Hangi Hastalarda Kullanılmalıdır?
Cemal Kocaarslan
16:20-16:25 Soru Cevap
16:25-16:30 Radio-Sefalik AV Fistüllerde Maturasyon Sorununu Nasıl Çözebiliriz?
İsmail Oral Hastaoğlu
16:30-16:35 Soru Cevap
16:35-16:40 Brakial AV Fistüllerden Hangisini Öncelikle Tercih Edelim? Brakio-Sefalik? Brakio-Bazilik? Gracz?
Tamer Kehribar
16:40-16:45 Soru Cevap
16:45-16:50 Arteriyalize Vende Gelişen Hangi Anevrizma ve Pseudoanevrizmalara Müdahale Edelim? 
Nail Kahraman
16:50-16:55 Soru Cevap
16:55-17:00 AV Fistül Trombozu Acil Müdahale Gerektiren Bir sorun mudur?
Mehmet Ali Kaygın
17:00-17:05 Soru Cevap
17:15-17:30 KAHVE MOLASI STÜDYO CANLI YAYINI
CANLI YAYIN
17:30-18:30
LİVANOVA
HAYAT KURTARICI PERKÜTAN DESTEK SİSTEMLERİ: YENİ YAKLAŞIM
İSTANBUL Moderatör: Mustafa Özbaran
  Ekstrakorporeal Destek Cihazı ile Sağ ve Sol Ventrikül Desteği
Ümit Kervan
 
KAPANIŞ  
CANLI YAYIN
18:45-19:20
 
18:45 Bildiri Ödülleri
A. Kürşat Bozkurt, Murat Sargın, Suat Nail Ömeroğlu
18:55 Dergi Editöryal Ödüller
Şahin Şenay, Soner Sanioğlu
19:15 Başkan'ın Kapanış Konuşması
Mehmet Ali Özatik
19:20 KAPANIŞ
CANLI YAYIN
09:00-10:15 TANI, TEDAVİ VE CERRAHİSİ İLE VENÖZ YETERSİZLİK KURSU
  Kürşat Bozkurt
  Mustafa Edis
10:15-10:30 KAHVE MOLASI STÜDYO CANLI YAYINI
10:30-11:30 KRONİK TROMBOEMBOLİK PULMONER HİPERTANSİYON OTURUMU II
  Oturum Başkanları: Rüçhan Akar, Saide Aytekin,Mesut Demir
  Panelistler: İsmail Hanta, Serpil Gezer Taş
10:30-10:40 KTEPH: Tanım, Epidemiyoloji, Tanı, ve Prognoz ve Medikal Tedavi
Kıvılcım Oğuzülgen
10:40-10:50 Kardiyolog Gözü ile KTEPH, Ekokardiografi
Leyla Elif Sade
10:50-11:00 Kardiyolog Gözü ile KTEPH, Sağ Kalp Kateterizasyonu
Tamer Sayın
11:00-11:10 Balon Pulmoner Anjioplasti
Mehmet Akbulut
11:10-11:20 Cerrah Gözü ile KTEPH
Mehmed Yanartaş
11:20-11:30 Tartışma
11:30-11:45 KAHVE MOLASI STÜDYO CANLI YAYINI
11:45-12:30 UYDU SEMPOZYUMU
MEDTRONIC - VENÖZ
  Santral Venöz Patolojilere Yaklaşımlar:
  Kronik Venöz Obstrüksiyonların Tedavisi
Mert Dumantepe
  Pelvik Venöz Yetmezlikler
Suat Doğancı
 
12:30-12:45 KAHVE MOLASI STÜDYO CANLI YAYINI
CANLI YAYIN
12:45-13:45
TANI, TEDAVİ VE CERRAHİSİ İLE VENÖZ YETERSİZLİK KURSU
  Fatih İslamoğlu
  İbrahim Erdinç
13:45-14:00 KAHVE MOLASI STÜDYO CANLI YAYINI
14:00-14:45 UYDU SEMPOZYUM
  PAHMAN TALKS: “KTEPH Aklımda"
Konuşmacılar: Tankut Akay, Cihangir Kaymaz, Bahri Akdeniz, Koray Hekimoğlu, Mehmed Yanartaş, Nesrin Öcal, Pelin Pınar Deniz
 
14:45-15:00 KAHVE MOLASI STÜDYO CANLI YAYINI
CANLI YAYIN
15:00-16:00
TANI, TEDAVİ VE CERRAHİSİ İLE VENÖZ YETERSİZLİK KURSU
  Dilek Erer
  Oğuz Karahan
16:00-16:15 KAHVE MOLASI STÜDYO CANLI YAYINI
16:15-17:15 TROMBOEMBOLİK KRONİK PULMONER HİPERTANSİYON OTURUMU III
  Oturum Başkanları: Rıza Doğan, Akın Kaya, Ayşegül Karalezli
  Panelistler: Mustafa Şırlak, Bahadır Gültekin, Özlem Erçen Diken
16:15-16:25 Romatizmal Hastalıklarda KTEPH
Ali Akdoğan
16:25-16:35 Her Akut Pulmoner Emboli KTEPH e Döner mi? Kronik Tromboembolik Pulmoner Hastalık Nedir?
Nesrin Öcal
16:35-16:45 Pulmoner Endarterektomi Sonrası Takibi Ekokardiyografi ile Nasıl Yapıyorum?
Çağlar Emre Çağlayan
16:45-16:55 Pulmoner Endarterektomi ve Diğer Açık Kalp Ameliyatları
Selim İsbir
16:55-17:15 Tartışma
17:15-17:30 KAHVE MOLASI STÜDYO CANLI YAYINI
17:30-18:30 UYDU SEMPOZYUMU
  DEĞİŞEN KALP CERRAHİSİNDE YENİ PERFÜZYON TEKNOLOJİLERİ
  Moderatörler: Orhan Gökalp, Fatih Aşgün, Seralp Güner
17:30-17:38 Oksijenatör Yüzey Alanı: Ne Biliyorduk, Değişen Ne Var? 
Umut Tekinay
17:38-17:42 Canlı Tartışma
17:42-17:50 Perfüzyon Sırasında Monitorizasyon Bir “Ayrıcalık” Olmaktan Nasıl Çıkar?”  
Nihal Kolbaş
17:50-17:54 Canlı Tartışma
17:54-18:02 Dual Chamber Rezevuar Nasıl Çalışır? Perfüzyonist için Ne Sağlar?
Kenan Demir
18:02-18:06 Canlı Tartışma
18:06-18:14 Uzun ve Komplike Vakalarda Oksijenatör Ne Fark Yaratabilir? 
Fatih Aşgün
18:14-18:18 Canlı Tartışma
18:18-18:26 Mikroembolileri Nasıl Önleyebiliriz? 
Özgür Ersoy
18:26-18:30 Canlı Tartışma
18:30-18:45 KAHVE MOLASI STÜDYO CANLI YAYINI
KAPANIŞ  
CANLI YAYIN
18:45-19:20
 
18:45 Bildiri Ödülleri
A. Kürşat Bozkurt, Murat Sargın, Suat Nail Ömeroğlu
18:55 Dergi Editöryal Ödüller
Şahin Şenay, Soner Sanioğlu
19:15 Başkan'ın Kapanış Konuşması
Mehmet Ali Özatik
19:20 KAPANIŞ
© - Yayınlanan içerik Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği'ne aittir